Az oldal tetejére

    A Liska Művek a teljes körű könyvelés lehetőségét kínálja, de természetesen az ügyfél egyéni kívánsága szerint a szolgáltatást lehet szűkíteni, illetve bővíteni is. Mit takar a teljes körű könyvelés? Cégünk a számviteli és az adózási teendők ellátásán kívül, a kapcsolódó ügyviteli feladatokban is segítséget nyújt ügyfelei számára!

Számvitel

    - a partner bizonylatainak rögzítése a Liska Művek saját könyvelő rendszerében (ehhez nem ragaszkodunk)

    - az így létrejött adatbázis alapján a számviteli törvény szerint kötelező nyilvántartások elkészítése (tárgyi eszköz leltár, folyószámlák, stb.)

    - a számviteli politika által meghatározott időpontig a beszámoló elkészítése és a beszámolóhoz szükséges részletező nyilvántartások és mellékletek előállítása

    - amennyiben szükséges: évközi beszámoló elkészítése (hitelkérelem vagy osztalék előleg kifizetés), de ehhez szükséges, hogy az ügyfél időben szolgáltassa a szükséges adatokat

    - a kötelező számviteli szabályzatok előállítása (számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, stb.)

Adózás

    - a megkapott bizonylatok és a tudomásunkra jutott információk alapján a partner tájékoztatása az egyes adófizetési kötelezettségekről

    - az adók bevallása az államháztartás felé

    - az egyes adónemekhez a törvények által megkövetelt analitikák előállítása

Ügyvitel

    - gépi számlák kiállítása

    - gépi pénztárbizonylat készítés

    - amennyiben a partner elvárja, pénztár ellenőrzés (rovancs)

    - az adózási kérdésekben (adóköltségek csökkentése) tanácsadás

    - gazdálkodási tanácsadás (eredményesség és likviditás)

    - az egyéb állami szervek (adóhatóságon kívül, pl: engedélyeztetések, hitelkérelemek) által megkövetelt adatszolgáltatás segítése